O szkole      Historia      Pisali o nas     
75 LAT BRZEZIŃSKIEJ „JEDYNKI”


Z historii Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brzezinach


    Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzezinach to najstarsza istniejąca placówka oświatowa 
naszym mieście. Można by rzec: „szkoła –matka”, gdyż w jej murach zaczynały swoją pracę
m. in.: Szkoły Podstawowe Nr 2 i 3 Wykształciła ona kilka pokoleń miejscowej ludności.
    Duży odsetek analfabetyzmu, brak ludzi wykształconych spowodował, że po
zakończeniu I wojny światowej władze miasta wszczęły starania o wybudowanie
nowej szkoły. Tymczasem w mieście nie było budynku, który mógłby pełnić funkcję placówki
oświatowej. W posiadaniu miasta znajdował się dwuizbowy dom przy ul. Staromiejskiej
nabyty w 1826r. od Bartłomieja i Ewy Gniotków. Mógł on jednak pomieścić tylko dwa
oddziały. Jedynym odpowiadającym potrzebom budynkiem było gimnazjum przy ul. Szosa
Koluszkowska 1. Lokale dzierżawione od prywatnych właścicieli nie posiadały jednakże
żadnego zaplecza socjalnego i rekreacyjnego, niezbędnego do prawidłowego
funkcjonowania szkoły.
   

    Pierwsze informacje na temat wybudowania nowego, murowanego gmachu  pojawiły się
w latach 1927-1928. Powstanie budynku było możliwe dzięki uzyskaniu pożyczki rządowej
Rada  Miasta na  posiedzeniu w dniu 
30 IV 1930r. powołała komisję, której zadaniem było ustalenie miejsca lokalizacji nowej
szkoły. Ostatecznie na ten cel wyznaczono plac miejski przy ul. Moniuszki 23. Budowa
ruszyła w lipcu 1930r. i trwała do września 1934r.  23 września 1934r. dokonano
uroczystego poświęcenia szkoły. Kierownikiem placówki był wówczas M. Radwański, a
później przez wiele lat Władysław Janusz. Budynek szkoły miał być dwupawilonowy z salą
gimnastyczną jako łącznikiem. Niestety, w latach 1937-1938 nie udało się uzyskać kredytu,
a wybuch wojny ostatecznie zniweczył plany dalszej rozbudowy. 
Wydarzenia z września 1939r. spowodowały, że szkoła funkcjonowała tylko od 4 X 1939r. 
do 17 I 1940r. W budynku mieściła się szkoła niemiecka, gmach przejściowo stał się siedzibą 
sztabu i szpitala niemieckiego.
   

W roku 1945 spalono salę gimnastyczną, zniszczono prawie zupełnie stolarkę okienną,
księgozbiór i pomoce naukowe. Odbudowa placówki przypadła na lata 1947- 1950
   
 
    Po zakończeniu II wojny światowej  SP nr 1 użyczała gościny Zasadniczej Szkole
Metalowej, Zasadniczej Szkole Odzieżowej, Liceum Ekonomicznemu, Szkołom
Podstawowym nr 2 i 3, wreszcie w latach 1974-1979 Szkole Muzycznej. W latach 70. XX w.
kolejnymi, po śmierci Władysława Janusza (1972r.) dyrektorami byli Eugenia Teper 1972
-1975, Józef Teper 1975-1976, Jerzy Kaźmierczak 1976-1986.
    Ważnym momentem w dziejach szkoły było nadanie jej sztandaru oraz  imienia 
Wincentego Matuszewskiego. Wydarzenie to miało miejsce  19 stycznia 1980r. Trzy lata 
później oddano do użytku drugie skrzydło budynku szkolnego. 
W latach 1986-1987 obowiązki dyrektora szkoły sprawowała  Danuta Lenarcik.
Kolejnym istotnym momentem było odsłonięcie pamiątkowej tablicy wieloletniego kierownika 
szkoły -  Władysława Janusza. Wydarzenie to miało miejsce podczas obchodów 60 – lecia
istnienia placówki -14.10.1994 r.  Funkcję dyrektora szkoły w latach 1987 - 2001 pełniła 
Grażyna Nowakowska. Rok 1998 przyniósł  „Jedynce” nadanie przez   Kuratorium Oświaty
w Skierniewicach  tytułu Szkoły Promującej Zdrowie. Także rok 1999 okazał się pomyślny
dla szkoły, w wojewódzkich zmaganiach samorząd  „Jedynki” zyskał miano
„Najaktywniejszego Samorządu Uczniowskiego”.
    W swojej historii placówka odnosiła także zaszczytne sukcesy sportowe. Rok 1997
przyniósł wicemistrzostwo wojewódzkie w lekkiej atletyce. Dwukrotnie, w latach 1998 i 1999
szkoła uzyskała tytuł mistrzów województwa w piłce nożnej, a potwierdzeniem doskonałej
kondycji placówki był tytuł wicemistrzów województwa łódzkiego w biegach przełajowych. 
    W czerwcu 2001 roku na mocy reformy edukacji szkołę opuścili ostatni absolwenci
będący uczniami klas VIII, we wrześniu tegoż samego roku placówka rozpoczęła działalność
jako szkoła sześcioletnia.
     01.09.2001 r. funkcję dyrektora objął  Zbigniew Zieliński.  W miarę upływu lat zmieniała
się zarówno kadra pedagogiczna, jak i  oblicze szkoły. Szczególnie ostatnie lata obfitowały
w przedsięwzięcia modernizujące placówkę. Dzięki przychylności brzezińskich włodarzy i
funduszom uzyskanym od władz miasta  przeprowadzono kompleksowe prace remontowe 
obejmujące wymianę pokrycia dachowego i stolarki okiennej, docieplenie budynku z 
wykonaniem nowej elewacji,  położenie kostki brukowej,  odnowienie  schodów i posadzek
wewnątrz szkoły oraz odwodnienie terenu z wód opadowych. Modernizacji uległy  również
sale lekcyjne.
    Od 2004r. społeczność „Jedynki” honoruje instytucje i osoby prywatne statuetką
„Przyjaciela Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzezinach”, doceniając w ten sposób współpracę,
partnerstwo i zaangażowanie na rzecz placówki. 
    Obecnie brzezińska „Jedynka” jest szkołą nowoczesną, wielofunkcyjną, spełniającą
warunki bezpieczeństwa, a co niezwykle istotne, nastawioną na kreatywność i 
innowacyjność.